kuca-na-padini-1

Izazovan projekt obiteljske kuće (u realizaciji) na strmoj parceli, nedaleko centra Samobora.

Uvijek želim napraviti funkcionalno i konstruktivno dobru, a vizualno lijepu kuću.  U ovom je slučaju izražena denivelacija između pristupnog puta  i terena, na koji će kuća sjesti (5,5 metra) utjecala na konačno rješenje. Parcela se nalazi na vrhu brijega, na zapadnoj padini, sa pogledima na park-šumu.

Neobičan je smještaj dnevne zone u gornjoj etaži, a spavaće u donjoj.

Ovo sam napravila kako bi vlasnicima olakšala dnevnu komunikaciju (kuhinja, dnevni boravak, rad, glavni ulaz), a nedostatak povezanosti toga dijela sa terenom sam donekle nadoknadila velikom terasom u nivou dnevne etaže sa pogledima prema šumi.

Važno je bilo da, osim pogleda na šumu i privatnosti, budući vlasnici imaju što više prirodnog osvjetljenja sa istoka i juga, gdje postoji cesta i ostale kuće. Iz ovoga razloga sam nastojala zadržati kuću na vrhu parcele, gdje je najviše osvjetljenja u zimskom dijelu godine.

Sa ulice se naziru tri volumena sa razlikom u materijalima.

Važno mi je bilo da kuća ima estetski karakter prema ulici, a opet da bude lako dostupna automobilom. Sa ulice se nazire dvostrešni krov (dnevni boravak) obučen u profilirani lim, koji ima veliki zabatni prozor radi istočnog osvjetljenja. Nasuprotni volumen ima ravni krov i fasadnu opeku (kuhinja). Treći (u sredini) i najmanji volumen je ostakljeni kubus (atrij), koji na neki način povezuje vizure ulice sa šumom. Njime sam prolazniku donekle vratila dio uskraćene vizure, koja je i jedan od razloga da je vlasnik odlučio upravo ovdje sagraditi svoj dom.

Pogledi

Leave a Reply